< powrót do listy

Identyfikacja PP / Startup Revolution

brief

Celem agencji było stworzenie nowoczesnego wizerunku Polski Przedsiębiorczej, który będzie daleki od stylistyki korporacyjnej i zarazem stworzenie wspólnej koncepcji wizerunkowej dla wszystkich podmiotów Polski Przedsiębiorczej tj.: Buisness Link, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Seed Capital.

galeria projektu

Hasło przewodnie Polski Przedsiębiorczej to "Startup Revolution" - przekonanie młodych ludzi, że warto zakładać własny biznes i że praca w korporacji nie musi być jedynym, oczywistym wyborem.

Do zadań agencji należało również przedstawienie istoty Startupu, jako niestandardowej komórki biznesowej, która rządzi się zupełnie innymi prawami, niż korporacja.

Efektem końcowym działań miało być uporządkowanie wizerunkowej komunikacji Klienta i zwiększenie rozpoznawalności marki w środowisku stanowiącym target dla Polski Przedsiębiorczej.

Co zrobiliśmy

Agencja osiągnęła zamierzony efekt poprzez użycie nowoczesnej typografii i stworzenie koncepcji bardzo silnej wizerunkowo. Ideę przewodnią ilustruje pojawiające się często hasło "Startup Revolution". Spójną koncepcję wizerunkową osiągnęliśmy poprzez kreację wspólnego dla wszystkich podmiotów motywu „chmury inspiracyjnej”. Zawiera ona w sobie różnego rodzaju hasła znanych ludzi, hasła motywujące do działania i pobudzające do pracy. W chmurze inspiracyjnej umieściliśmy również poszczególne logotypy podmiotów Klienta. Ten element pojawia się na wszystkich materiałach i w całej identyfikacji wizualnej Polski Przedsiębiorczej takich, jak: wizytówki, papiery firmowe, plakaty, stopki e-mailowe i strona www, która zawiera całość wizji Polski Przedsiębiorczej.

Efekt

Osiągnięto cel w postaci uporządkowania wizerunkowej komunikacji Klienta, podniesienie rangi Polski Przedsiębiorczej i zwiększenie rozpoznawalności marki w środowisku stanowiącym target dla Polski Przedsiębiorczej.

Na potrzeby kampanii Startup Revolution, stworzyliśmy film pokazujący w formie dynamicznej infografiki główne obszary działalności Polski Przedsiębiorczej, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz Seed Capital.

Startup Revolution