< powrót do listy

PGPE

brief

Axpo Polska, działając w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, zleciła Adbirds stworzenie identyfikacji wizualnej oraz księgi znaku „Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii“.

galeria projektu

Certyfikat PGPE nadawany jest firmom i organizacjom, które kupują energię elektryczną z ekologicznych źródeł - od producentów korzystających ze źródeł odnawialnych. Znak i towarzyszące mu elementy (w tym sam wzór Certyfikatu) miały być nowoczesne i jednocześnie przyjazne - łączyć naturalność z technologią. Mówić o solidnym, instytucjonalnym charakterze, a zarazem motywować, a nawet inspirować do działania. I wyrażać społeczny i cywilizacyjny wymiar przedsięwzięcia, które w naszej lokalnej rzeczywistości realizuje ważny światowy trend. Innymi słowy, dużo założeń i treści.

Udało nam spełnić oczekiwania, wychodząc z założenia, że czytelność dla odbiorcy ma tu kluczowe znaczenie. Dlatego oparliśmy się na skojarzeniu bardzo uniwersalnym, rozpoznawalnym, nadając całości lekko oficjalny, urzędowy sznyt.

Identyfikacji towarzyszył projekt strony internetowej (www.polskiegwarancje.pl). Ważną częścią jej komunikacji są zaprojektowane przez nas infografiki, które w prosty i nowoczesny sposób przybliżają idee ekologicznej energii i działania Certyfikatów.

Logo (wraz z innymi elementami identyfikacji) zostało zaprezentowane 2 czerwca na pikniku Warszawskie Dni Energii. Po tym znaku można będzie rozpoznać firmy, które uczestniczą w programie.